Eko program

Prekladalne postaje
 
Z graditvijo regijskih deponij in postavitvijo centrov za ravnanje z odpadki, se povečujejo potrebe po racionalizaciji prevozov. V oddaljenih krajih se bodo postavljale prekladalne postaje, kjer se bodo odpadki zbirali, komprimirali in vozili na deponije ali centre za ravnanje z odpadki. S pomočjo postaj se bodo s pomočjo stiskalnic in polnjenja abrol kontejnerjev odpadki pripravili za transport. Prekladalna postaja deluje popolno avtomatsko in je proces računalniško voden: abrol kontejnerji, ki stojijo na posebnih vozičkih (3 do 10 kom), se pomikajo po tirnicah in približajo avtomatski stiskalnici, v katero se vsujejo odpadki. Stiskalnica s pomočjo hidravličnih cilindrov kontejner pritrdi nase, kjer ga potisni bat, napolni s potisno silo cca. 600 kN, ko je poln, mu zapre zadnjo odprtino, ga odklopi, potisne naprej po tirih, pripelje drugi kontejner v vrsti in postopek se ponovi. Polni abrol kontejnerji na vozičkih počakajo, da jih pobere vozilo za odvoz abrolov in odpelje na deponijo.
 
PREKLADALNA POSTAJA

Cilj pretovorne postaje je hitro, učinkovito praznenje in komprimiranje pripeljanih odpadkov. Odloženi odpadki potujejo skozi vsipni jašek v stacionarno stiskalnico, ki odpadke komprimira. Stisnjeni odpadki se zbirajo v zaprtih ABROL kontejnerjih.

1. Sistem tirnic

Vozički, na katerih so ABROL kontejnerji se premikajo po paru tirnic. Na koncu tirnice je odbijač, ki bi preprečil nalet vozičkov z ABROL kontejnerji, če bi nastala napaka na elektronskem sistemu krmiljenja. Pred mehansko zaporo, ki jo zagotavlja odbijač, premikanje vozičkov pred koncem tirnice ustavi že elektronski senzor.

2. Sistem vozičkov

Vozički so med seboj pritrjeni z veznimi členi in tako tvorijo sistem vozičkov. Na prvem in zadnjem vozičku sta montirana elektromotorja, ki s seboj pomikata tudi vse ostale vozičke, ali hidromotor, ki z jeklenico vleče vozičke v levo in desno stran.

3. Kontejnerji

ABROL kontejnerji velikosti od 25 m3 do 30 m3. Zunanje mere so prilagojene vozilom, ki jih ima kupec na razpolago. Kontejnerji so izdelani iz standardnih profilov in v skladu z EN normami.
4. Vsipni jašek
Vsipni jašek velikosti približno 17 m3 sprejme pripeljane odpadke iz komunalnega vozila in jih usmerja v stiskalnico.
 
5. Stacionarna stiskalnica
Posebna stacionarna stiskalnica potiska z veliko silo odpadke skozi odprtino v ABROL kontejner. Na sprednji strani ima stiskalnica montiran hidravlični cilinder, ki ob signalu polnosti zapre dvižna vrata na kontejnerju.
 
6. Krmiljenje
Krmilni sistem se nahaja na levi strani vsipnega jaška, ki avtomatsko krmili celoten sistem, in sicer: polnjenje kontejnerjev, ob signalu polnosti zapre hidravlični cilinder, pripenja in odpenja kontejner k stiskalnici, prestavlja vozičke po tirnicah levo ali desno, prevzame prazni kontejner, ga pripne in ponovno začne postopek polnjenja.
© RR - Računalniške rešitve d.o.o.